Welcome to Kingsbridge Australia!
Kingsbridge AustraliaKingsbridge AustraliaKingsbridge Australia
+61 8 9329 6890
Perth, Western Australia, 6000

Công dân Việt Nam có thể xin thị thực Nông Nghiệp 403? – Điều chỉnh án Di trú (Bãi bỏ Dòng Công nhân Nông nghiệp Úc) năm 2022

  • Home
  • Posts
  • Công dân Việt Nam có thể xin thị thực Nông Nghiệp 403? – Điều chỉnh án Di trú (Bãi bỏ Dòng Công nhân Nông nghiệp Úc) năm 2022

Tháng 3 năm 2022, Thượng nghị sĩ Úc Marise Payne thông báo rằng Úc đã ký bản ghi nhớ song phương đầu tiên với Việt Nam theo Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc (AAV). Điều này đã được xác nhận thông qua các thông cáo truyền thông từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam (https://vietnam.embassy.gov.au/hnoi/MR_220328.html) và Bộ trưởng Ngoại giao (https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/vietnam-joins-australian-Agricultural-visa-program).

 

Là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia chương trình AAV, việc Việt Nam sớm tham gia chương trình AAV phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc trong khuôn khổ đối tác chiến lược Úc-Việt Nam và là sáng kiến ​​chính của chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế Australia-Việt Nam thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Dòng Công nhân Nông nghiệp Úc (AAW) đã được đưa vào Phân nhóm thị thực 403 theo Tu chính án Di trú (Công nhân Nông nghiệp Úc) năm 2021 vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Điều chỉnh án Di trú (Di chuyển lao động ở Thái Bình Dương ở Úc) năm 2022 đã bổ sung dòng di chuyển lao động Úc ở Thái Bình Dương (PALM) vào Phân nhóm Thị thực 403.

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, các quy định đã được tiến hành nhằm bãi bỏ dòng công nhân nông nghiệp Úc (AAW) thông qua một điều khoản lập pháp (F2022L01289). Do đó, Dòng công nhân nông nghiệp Úc (AAW) đã bị bỏ ra khỏi khoản 8611 của phụ lục 8, cùng với giải thích nêu rõ rằng:

 

“Dòng thị thực dành riêng cho công nhân nông nghiệp không còn thiết yếu vì nhu cầu này có thể được đáp ứng thông qua dòng PALM của Phân nhóm Thị thực 403 bằng cách sử dụng các quy định hiện có và khả năng của hệ thống hiện tại. Việc bãi bỏ dòng AAW theo Quy định có nghĩa là chương trình PALM sẽ là chương trình chính để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động nông nghiệp”

 

Do đó, các quốc gia được bao gồm trên dòng PALM có thể tham gia chương trình Thị thực 403 – https://www.palmscheme.gov.au/countries. Việt Nam được xem xét theo chương trình AAV và có vẻ như công dân Việt Nam không được đưa vào dòng PALM cho phân nhóm Thị thực 403. Do đó, công dân Việt Nam nên cân nhắc lại việc nộp ‘thị thực nông nghiệp’ Phân loại 403 vì dòng này hiện đã không còn tồn tại, như được nêu trên: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L01289/5460c4cf-4be4-42ea-a904-317ab0267da7

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks